senseFly & Trimble – optimizirani rad za operatore bespilotnih zrakoplova

senseFly & Trimble – optimizirani rad za operatore bespilotnih zrakoplova

Nova suradnja Trimble-a i senseFly-a osigurava besprijekornu integraciju između softvera senseFly eMotion i Trimble Business Center Aerial Photogrammetry Modula (TBC APM).

senseFly eMotion 3.5 softver automatski generira Trimble Business Center projekt (.jxl format), pa se kompletan let senseFly bespilotnih letjelica jednostavno procesira u TBC APM i u Trimble UAS Master fotogrametrijskim softverima.

Tijek rada mapiranja senseFly-Trimble postaje jednostavniji:

  • Planiranje i izvođenje operacije snimanja iz zraka u eMotion 3.5
  • Preuzimanje fotografija S.O.D.A. kamere iz eBee/eBee Plus u eMotion 3.5 jednim klikom (Flight Data Manager)
  • eMotion 3.5 automatski kreira TBC APM projekt u .jxl formatu
  • Otvaranje .jxl projekta u TBC APM softveru
  • Obrada fotografija i generiranje orthofota, slojnica, Point cloud-a i DSM-a u TBC APM ili jednostavno slanje u Trimble UAS Master softver

 


  • Podijeli sadržaj: