Topocad 17 & 17.1

Topocad 17 & 17.1

Nove značajke uključuju:

  • Brži rad s grafikom – Jedno od glavnih unaprjeđenja u 17 je podrška za DirectX, grafički driver Microsofta, koji ubrzava software.
  • Parametarske ispune – sada dostupne u dizajnu i kroz kodiranje u mjerenju. Test kolizije je nova funkcionalnost za provjeru postoji li mogućnost kolizije ispuna.
  • 3D print – Printanje ima nov način rada, sada je implementiran WMS na način da može biti primijenjen direktno iz prikaza, isprintan na 3D printer kroz STL format i moguće je printati 3D layout.
  • Roadline editor ima novi način kreiranja roadlinea (longitudinal alignments), vrlo slično brzom i lakom za korištenje profil editoru  (vertical alignment) u Profil forma.
  • U mjernim podacima se nalazi nova kolona za reducirane dužine koja pojašnjava i olakšava razumijevanje i ispravljanje mjerenih dužina s različitim konstantama prizmi, što je učestala greška pri mjerenju.
  • U crtežu je moguće koristiti model terena za rezanje, produživanje i pronalaženje presjeka dva modela terena.

Poboljšane funkcije verzije 17.1 uključuju:

  • Lociranje cilindra u oblaku točaka
  • Podrška za ispune (*.tsm) u korisničkim slojevima terena
  • Podrška za Web Map Tile Service (WMTS)

  • Podijeli sadržaj: