Topocad – vrhunski CAD softver

Topocad – vrhunski CAD softver

Topocad je vrhunski CAD softver za geodeziju.

Nove značajke uključuju:

 • Brži rad s grafikom – Jedno od glavnih unaprjeđenja u 17 je podrška za DirectX, grafički driver Microsofta, koji ubrzava software.
 • Parametarske ispune – sada dostupne u dizajnu i kroz kodiranje u mjerenju. Test kolizije je nova funkcionalnost za provjeru postoji li mogućnost kolizije ispuna.
 • 3D print – Printanje ima nov način rada, sada je implementiran WMS na način da može biti primijenjen direktno iz prikaza, isprintan na 3D printer kroz STL format i moguće je printati 3D layout.
 • Roadline editor ima novi način kreiranja roadlinea (longitudinal alignments), vrlo slično brzom i lakom za korištenje profil editoru  (vertical alignment) u Profil forma.
 • U mjernim podacima se nalazi nova kolona za reducirane dužine koja pojašnjava i olakšava razumijevanje i ispravljanje mjerenih dužina s različitim konstantama prizmi, što je učestala greška pri mjerenju.
 • U crtežu je moguće koristiti model terena za rezanje, produživanje i pronalaženje presjeka dva modela terena.

Poboljšane funkcije verzije Topocad 17.1 uključuju:

 • Lociranje cilindra u oblaku točaka
 • Podrška za ispune (*.tsm) u korisničkim slojevima terena
 • Podrška za Web Map Tile Service (WMTS)

 • Podijeli sadržaj: