Bolcne – 4,5cm, s malom glavom, 100 kom


Za pristup dodatnoj dokumentaciji i cijenama proizvoda potrebno je biti registriran korisnik.