Topocad – Espa

– modul za vezu između Topocada i EspCity aplikacije za stereofotogrametrijsku digitalizaciju u EspaCity-ju s automatskom vezom na Topocad
– zahtijeva Osnovni modul.


VIDEO

POVRATAK NA PROIZVODE

Dodatne informacije

Kataloški broj

TM-22


Registrirajte se za pristup dodatnoj dokumentaciji. Registriraj se

VP CIJENA:
4.000,00 kn

* u cijenu nije uračunat PDV

DOWNLOAD