Svjetski dan geodeta!

Svjetski dan geodeta!

Svim kolegicama i kolegama geodetima želimo sretan Svjetski dan geodeta (Global Surveyors’ Day).

Europsko vijeće geodeta (The Council of European Geodetic Surveyors–CLGE), zajedno sa Nacionalnim udruženjem profesionalnih geodeta SAD-a (National Society of Professional Surveyors-NSPS) i Međunarodnom udrugom geodeta (International Federation of Surveyors–FIG) proglasili su 21. ožujka Svjetskim danom geodeta.

Kao geodet 2020. godine proglašen je Piri Reis, osmanlijski gusar, pomorac, admiral i kartograf.


  • Podijeli sadržaj: