Novosti

Svjetski dan geodeta!

Svjetski dan geodeta!

Svim kolegicama i kolegama geodetima želimo sretan Svjetski dan geodeta (Global Surveyors’ Day). Europsko vijeće geodeta (The Council of European […]

Saznajte više
Modernizacija CROPOS sustava

Modernizacija CROPOS sustava

Geomatika-Smolčak d.o.o. i Državna geodetska uprava potpisali su ugovor o nadogradnji, odnosno modernizaciji CROPOS sustava. Ugovor su potpisali ravnatelj Državne […]

Saznajte više