Novosti

senseFly albris

senseFly albris

Ova lagana i robusna bespilotna letjelica za mapiranje i inspekciju nedostupnih objekata omogućuje TripleView imaging, izbor moda leta i advanced situational awareness (napredno izbjegavanje prepreka).

Saznajte više
eBee RTK

eBee RTK

Automatsko snimanje iz zraka, precizno i bez korištenja orijentacijskih točaka (GCP). SenseFly eMotion 2 softver prima RTK korekcije od CROPOS-a ili lokalne GNSS baze i putem radio modema proslijeđuje RTK korekcije RTK GNSS prijemniku ugrađenom u eBee bespilotni sustav za aerofotogrametriju.

Saznajte više